De direct omwonenden van de Ring Zuid, inmiddels ruim 60 huishoudens, hebben zich verenigd in ORZO (Omwonenden Ring Zuid Oosterpoort, De Linie, De Meeuwen). Het doel van ORZO is om gedurende de bouwperiode informatie tussen omwonenden te delen en de belangen van omwonenden te behartigen. Daarvoor overleggen we onder meer regelmatig met bouwcombinatie Herepoort en met de gemeente en voeren zo nodig andere acties uit.

Je kunt je als omwonende aansluiten bij ORZO. Dat kan als bewoner/huiseigenaar, maar huurders en verhuurders zijn ook welkom. Een mailtje sturen via het contactformulier op onze site is genoeg om mee te doen, mee te delen in de informatie en samen op te trekken waar het gaat om de effecten van de bouw van de Ring Zuid op het dagelijks leven van ons als direct omwonenden.

We gebruiken deze website als een van de belangrijkste manieren om informatie te delen. ORZO-deelnemers kunnen informatie aanleveren om op de website te zetten of zelf een bijdrage plaatsen op het forum.

ORZO is het initiatief van een aantal direct omwonenden van de Ring Zuid in samenwerking met het Buurtoverleg Oosterpoort. De website wordt beheerd door de ORZO-werkgroep (zes omwonenden).

ORZO gebruikt deze website om informatie te delen, ook informatie van anderen. Vermelding op de website betekent niet per se dat ORZO de boodschap ondersteunt of aanbeveelt.